•  

 

 

Обществен съвет

Красимира Георгиева - председател родители

Зинка Илиянова - член  (представител на родителите)

Зюмбюла Шинева - член  (представител на родителите)

Лалка Иванова - член (представител на родителите)

Златка Райкова - резервен член родители

Христа Димитрова - представител община Мъглиж

Пламен Костов - резерва община Мъглиж

Календар

 

Контакти