•  

 

 

Обществен съвет

Красимира Георгиева - председател родители

Анелия Златкова - член  (представител на родителите)

Зюмбюла Шинева - член  (представител на родителите)

Лалка Иванова - член (представител на родителите)

Златка Райкова - резервен член родители

Симона Николова - представител община Мъглиж

Росица Тянова - резерва община Мъглиж

Календар

 

Контакти