•  

 

 

Проекти и програми

1. Проект "Равен достъп до училищното образование в условия на кризи"

2. Проект "Успех за теб"

3. "ПУДООС" - "Чиста околна среда"

4. НП "Без свободен час"

 

Календар

 

Контакти