•  

 

 

Проекти и програми

1. "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

2. НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

3. НП "Заедно в изкуствата и спорта"

4. "Мотивирани учители и преквалификация"

5. "ИКТ"

Календар

 

Контакти