•  

 

 

Ред и условия за продължаване на обучението

Консултански екип:

- Радка Ангеова - психолог

- Мариана Мокрешева - начален учител

- Таня Костова - прогимназиален учител

При възникване на допълнителни въпроси относно възможностите, които предлага образователната система за продължаване на образованието може да ни пишете на имейла на училището - outulovo@abv.bg или да се свържете с нас по телефона - 04323/2232

Календар

 

Контакти