•  

 

 

Педагогически персонал

 

Име, Фамилия

Длъжност

1.

Анита Вълчева

Директор

2.

Иванка Тодорова 

Старши учител начален етап

3.

Младен Чернаков Старши учител начален етап

4.

Мариана Мокрешева

Старши учител начален етап

5.

Божидара Чемширова

Учител начален етап

6.

Атанаска Георгиева

Учител прогимназиален етап

7.

Руска Назърова

Учител прогимназиален етап

8.

Таня Костова

Старши учител прогимназиален етап

9.

Валентин Узунов

Старши учител прогимназиален етап

10.

Десислава Иванова

Психолог

11.

Станислава Койчева

Старши учител, ресурсен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар

 

Контакти