•  

 

 

Педагогически персонал

 

Име, Фамилия

Длъжност

1.

Татяна Цанекова

Директор

2.

Иванка Тодорова 

Старши учител начален етап

3.

Анита Вълчева

Учител начален етап

4.

Мариана Мокрешева

Старши учител начален етап

5.

Младен Чернаков

Старши учител начален етап

6.

Радостина Нинова

Учител прогимназиален етап

7.

Красимира Георгиева

Учител прогимназиален етап

8.

Таня Костова

Старши учител прогимназиален етап

9.

Валентин Узунов

Старши учител прогимназиален етап

10.

Радка Ангелова

Психолог

11.

Станислава Койчева

Старши учител, ресурсен

12.

Ваня Карастоянова

Логопед

 

 

 

 

 

 

Календар

 

Контакти