•  

 

 

 

Учебното дело в село Тулово води началото си от времето преди освобождението. Точната година на основаване на училището - 1859 година. Първият учител е бил Орачев от с.Елхово. По - късно е учителствал Илия Барабонков. Училището е съществувало като килийно в църквата в стаята, където кръщавали децата се учили да четат църковни книги. През 1892 година се построява и открива  нова сграда на един етаж с четери кластни стаи . От 1894 до 1946 година  училището е носило наименованието Народно основно училище с.Тулово . От 1947 година до момента носи името на Христо Смирненски. От 2003 г.  е изграден нов учебен корпус.

Календар

 

Контакти